Uczestnicy

Do projektu “Internetowego Forum Polonijnego” zostali zaproszeni młodzi Polacy reprezentujący różne polonijne i polskie środowiska na całym świecie.

✔ Projekt ma na celu zaaktywizowanie polonijnej młodzieży i wykreowanie młodych liderów środowisk polonijnych będących ambasadorami polskości  za granicą.

✔ Poprzez wspólne działania i rozwiązania zwiększy się pozycja środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.

✔ Uczestnicy Forum mogą dzielić się doświadczeniem, co ułatwi różne możliwości współdziałania w służbie RP.

✔ Uczestniczenie w wykładach i szkoleniach kształtuje patriotycznej ducha, utrwala polską tożsamość narodową oraz podtrzymuje więzi z krajem poprzez systematyczne, comiesięczne wirtualne spotkania.

✔ Celem Forum jest wypracowanie konkretnych działań, które będą odpowiedzią na lokalne potrzeby Polonii i Polaków za granicą.

 

Zapraszamy do rejestracji na kolejną edycję “Internetowego Forum Polonijnego”! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do nas!

%d bloggers like this: