W sobotę, 27.03.2021, ruszoficjalny spis ludności w Republice Czeskiej. Z tego powodu kampanie i różne inicjatywy zachęcają mieszkańców Czech do deklaracji narodowości polskiej. Złożenie takiego oświadczenia umożliwi lepsze inicjowanie życia kulturowego, nauczanie dwujęzyczne w szkołach, przedszkolach, praktykowanie gwary cieszyńskiej oraz umocni pozycję polskiego środowiska w rozmowach z władzami miejskimi i państwowymi.

W ramach tej akcji deklaracyjnej w środę otwarto pierwszy panel dyskusyjny pt. „Mało nas, dużo nas… O poczuciu więzi z krajem przodków”. To jedno z trzech spotkań z cyklu „Stałość i zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy”. Całość organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ambasadą RP w Pradze i Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie. Na panelu poruszono temat tożsamości członków polskiej mniejszości narodowej w Czechach. Uczestniczyli w nim tacy eksperci jak prof. dr hab. Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego oraz prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie otworzył Tomasz Wolff, redaktor naczelny gazety „Głos”, który odniósł się do danych statystycznych liczebności Polaków na terenie Zaolzia. Wynikało z nich, że tożsamość narodowa jest dziś dla obywateli Czech trudna do zidentyfikowania. Potwierdził to również w swojej prelekcji prof. Siwek. Określił, że w ubiegłym spisie powszechnym, aż 25 proc. Czechów nie zadeklarowała żadnej narodowości.

W pierwszych spisach nie było pytania o narodowość. To się pojawiło dopiero w roku 1880 i tam też nie było narodowości, tylko pytano o język i z tego języka wyprowadzano narodowość – zaznaczył prelegent. Dodał, że jednym z podstawowych problemów w tej kwestii jest abnegacja pojęcia narodowości. Jak również zauważył, obecnie w spisach podania z podwójną narodowością nie są kategoryzowane.

W ten sposób grupy mniejszościowe są osłabione o tych swoich członków, którzy podali podwójną narodowość – tłumaczył.

Poparł go prof. Nikitorowicz zaznaczając, że „tożsamość polska jest ściśle związana z kulturą regionalną, w tym konkretnym przypadku naszego Zaolzia. Także propagowanie czy deklarowanie polskości jest w gruncie rzeczy także propagowaniem czy deklarowaniem przynależności do regionu zaolziańskiego – wyjaśniał.

Kolejne zaplanowane panele w ramach cyklu „Stałość i zmienność. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy” to:

– 31 marca o godz. 15.00 „Życie na skrzyżowaniu kultur”

– 7 kwietnia o godz. 15.00 „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków”.

Ich transmisja online odbędzie się na twitterowych profilach Konsulatu Generalnego w Ostrawie @PLinOstrava, Ambasady Polskiej w Pradze @PLinCzechia oraz na kanale YouTube i Facebook „Głosu”.

Wyniki spisów ludności są bardzo istotne z punktu widzenia rządów w danych państwach. Umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rządy podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze oraz społeczne na kolejne lata.

 

Źródło: tutaj 

Grafika: tutaj

%d bloggers like this: