O projekcie

“Internetowe Forum Polonijne” to projekt łączący Polonię i Polaków z całego świata, którego celem jest pielęgnowanie i popularyzowanie polskich tradycji i obyczajów za granicą wśród młodego pokolenia. Jego głównym zadaniem jest utworzenie wirtualnej przestrzeni dla instytucji, organizacji i indywidualnych osób mieszkających poza granicami kraju, które chcą aktywnie działać na rzecz dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego. Forum jest również otwartym miejscem dialogu dla osób z Polski, zainteresowanych bezpośrednią współpracą z Polonią i Polakami żyjącymi poza granicami kraju.

 

Internetowe Forum Polonijne to cykl weekendowych wirtualnych spotkań odbywających się za pośrednictwem internetowej platformy, które w zakresie merytorycznym prowadzone są przez profesorów i ludzi nauki, a także przedstawicieli różnych Instytucji rządowych współpracujących z Polonią i Polakami za granicą.

Forum obejmuje swoją tematyką liczne zagadnienia związane z historią Polski, polityką zagraniczną oraz polską gospodarką i ekonomią. Zaznajamia także szerzej uczestników z polską kulturą, językiem i tradycjami.  Szeroka perspektywa aktywności obywatelskiej i społecznej umożliwia łatwiejszy dialog i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami Forum, pochodzącymi z różnych części świata.

%d bloggers like this: