Członkowie NSZZ Solidarność wspierają patriotów, działaczy, ludzi dumnych i oddanych naszej Ojczyźnie wręczając w Częstochowie statuetki „Ikara”. Taką statuetkę za działalność patriotyczną i filmową otrzymało stowarzyszenie „Dumni z Polski” z wielkim przesłaniem: „Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny” – te słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla dzisiejszych patriotów powinny być swoistym drogowskazem, tak jak w latach 80-tych były znakiem, programem i ukazaniem drogi dla działaczy Solidarności.

Kardynał Stefan Wyszyński w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wielokrotnie zwracał władzom uwagę na pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju, późniejszy wybuch strajku w lipcu i sierpniowa eskalacja były tylko zapewnieniem potrzeby zmian i powstaniem wolnych Związków Zawodowych. W latach 80tych powstanie „Solidarności” dla wielu Polaków było „powiewem świeżości”. Szczególnie istotna pomoc była po wprowadzeniu stanu wojennego . Emigranci i Polonia organizowali wielokrotne akcje solidarnościowe i pomoc charytatywną, wkrótce w całym kraju manifestowano wsparcie dla Polaków.

Powstało wiele organizacji koordynujących pomoc dla kraju min. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” w Brukseli, którym kierował Jerzy Milewski, oraz Komitet „Solidarności” w Paryżu, w którym główną rolę odgrywali Seweryn Blumsztajn i Mirosław Chojecki. Podobne przedstawicielstwa związku powstały w wielu innych państwach przykładem może być londyńska „Solidarność z Solidarnością”, kierowana przez Tadeusza Jarskiego.
Na Zachodzie organizowano masowe akcje– demonstracje, pikiety, petycje protestacyjne i nowe pisma emigracyjne. Skala pomocy była ogromna. Przez kolejne lata Solidarność na emigracji pokazała, że potrafi się jednoczyć i wspierać w najważniejszych momentach dla naszego narodu.

Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” abp Józef Glemp zaznaczył, że podziela kierunek działań Solidarności jak robił to jego poprzednik kard. Stefan Wyszyński podkreślił: że „ Związek NSZZ Solidarności ma kształtować sytuację ludzi pracy, a także przyszłość naszej Ojczyzny” – każdy z nas powinien kształtować swą postawę dla dobra naszego narodu.

Źródła:
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/solidarnosc/43624,Kardynal-Stefan-Wyszynski-wobec-Solidarnosci.html
https://ecs.gda.pl/title,wiecej___,pid,385.html
https://sztetl.org.pl/pl/slownik/emigracja-z-polski-w-latach-70-i-80

%d bloggers like this: