We wtorek, 30 marca, odbyła się debata z przedstawicielami rządu i ekspertami ds. Polonii na temat atrakcyjności naszej ojczyzny dla rodaków spoza granic kraju. Celem wydarzenia było znalezienie odpowiedzi m.in. na pytanie, jak zachęcić polonijną młodzież do powrotu do Polski. Eksperci dyskutowali ze sobą, wymieniali się doświadczeniami współpracy z Polonią oraz wypracowywali wspólne stanowiska dotyczące relacji między Polakami z kraju, a rodakami zza granicy.

Debatę zorganizowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i „Dziennik Gazeta Prawna”. Dyskusja odbywała się pod hasłem „Czekamy na Polonię. Szanse, bariery, dylematy”. Jej uczestnikami byli Anna Maria Anders, Ambasador RP w Rzymie, dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Marek Skulimowski, Prezes Fundacji Kościuszkowskiej, a także przedstawiciele rządu – Minister Edukacji i Nauki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Eksperci dyskutowali ze sobą na poruszone przez prowadzącą Urszulę Mirowską, dziennikarkę „Dziennika Gazety Prawnej”, zagadnienia. Głównymi pytaniami kierowanymi w ich stronę były: Jak obecnie wygląda zainteresowanie młodzieży polonijnej powrotem do Polski?; Co obecnie jest największym problemem, barierą dla młodzieży polonijnej, która chce wrócić do ojczyzny?; Jak zachęcić młodzież polonijną do powrotu?; Czy wsparcie rządu jest wystarczające, aby zachęcić Polonię do wyboru studiów w Polsce? Czego brakuje? I czy tylko pieniędzy? Jakie rozwiązania systemowe warto wprowadzić?; Do kogo konkretnie skierowany jest Program im. Generała Andersa? Co oferuje Program przyszłym studentom, na jakie wsparcie można liczyć?; Jak zatrzymać w ojczyźnie osoby, które zdecydują się na powrót? Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że młodzi mieszkający poza granicami kraju, to ogromy kapitał, w który Polska musi bardziej zainwestować. Działania rządu w stosunku do polonijnej młodzieży są i przynoszą korzystne efekty, ale – jak przyznał na debacie sam minister Czarnek – trzeba popracować nad jeszcze lepszymi rezultatami.

– W Ministerstwie Edukacji i Nauki na bieżąco diagnozujemy problemy, z którymi spotykają się nasi rodacy, którzy chcieliby studiować w Polsce; są one uzależnione od kierunku, z którego przybywają, ich sytuacji finansowej, czy znajomości języka polskiego, od tego uzależniamy rodzaj wsparcia. Przykładowo oferujemy darmowe lekcje polskiego, czy uzupełnianie różnic programowych. Widać, że te działania przynoszą efekt, chociażby po rosnącej liczbie cudzoziemców polskiego pochodzenia zainteresowanych nauką w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 było ich 6,8 tys., natomiast w 2020 r. już 7,5 tys. osób. Jest zatem postęp. Z jednej strony możemy się cieszyć z progresu, ale z drugiej narzekać, i słusznie, że ilościowo to nadal jednak niewiele – powiedział szef resortu edukacji i nauki. Zdradził też, co jeszcze w najbliższej przyszłości rząd zrobi na rzecz polonijnej młodzieży.

– Pracujemy także nad Narodowym Programem Kopernikańskim, który jest elementem Nowego Ładu. Bardzo mocno przyczyni się on do wzrostu atrakcyjności wyboru studiów w Polsce. Program zostanie uruchomiony w 2023 r. w związku z 550. rocznicą urodzin naszego najwybitniejszego astronoma. Elementem programu będzie moduł skierowany również do Polonii. Konieczne jest także zniesienie barier administracyjno-biurokratycznych. Potrzebne są systemowe rozwiązania. To nie jest łatwa decyzja, aby się przesiedlić i zmienić miejsce zamieszkania, w którym się jest od pokoleń. (…) Dlatego w każdym urzędzie wojewódzkim powinno być stanowisko, osobna komórka, która zajmuje się wyłącznie sprawami Polonii planującej wrócić do Polski – podkreślał minister Czarnek.

Więcej dowiedzieć się można oglądając debatę na profilu facebookowym DGP oraz na jego portalu internetowym.

Źródło grafiki tutaj

%d bloggers like this: