Dokładnie 5 grudnia 1867 roku na świat przyszedł jeden z ojców polskiej niepodległości, wielki polityk, Naczelnik Państwa, Wódz Naczelny i Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Jako autor “cudu nad Wisłą” w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921 już za życia stał się ikoną niepodległej Polski.

Józef Klemens Piłsudski, nazywany w domu rodzinnym “Ziukiem”, urodził się w Zułowie na Wileńszczyźnie. Był czwartym dzieckiem Józefa i Marii z domu Billewicz. Miał jedenaścioro rodzeństwa.

Ogromną rolę w jego wychowaniu odegrała matka, przekazując mu fundamentalne wartości. To ona wpoiła mu miłość do Polski i zaszczepiła przywiązanie do polskiej historii i literatury.

Po utracie rodzinnego majątku w 1875 roku rodzina Piłsudskich zamieszkała w Wilnie, gdzie przyszły marszałek uczęszczał do gimnazjum. Po zdaniu matury w 1885 roku Piłsudski zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Charkowskim. Po ukończeniu pierwszego roku wyjechał na wakacje do Wilna. Zamierzał kontynuować studia na Uniwersytecie w Dorpacie, co niestety nie było mu dane.

W 1887 roku Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, do którego ostatecznie nie doszło, ale policja aresztowała wówczas jego niedoszłych wykonawców. Młody Piłsudski wraz ze swym bratem – Bronisławem zostali skazani na zesłanie.

Po powrocie z zesłania w 1892 roku przyszły Naczelnik Państwa zaangażował się w walkę o niepodległość Polski. Stał się zwolennikiem tak zwanego socjalizmu niepodległościowego i w tym kierunku starał się oddziaływać na Polską Partię Socjalistyczną (PPS), której był członkiem. Był wielki zwolennikiem zmiany dotychczasowej Działalności PPS. Twierdził, że powinna ona tworzyć podległą sobie organizację o charakterze wojskowym, dlatego w 1904 roku zaangażował się w prace Organizacji Bojowej PPS.

Był inicjatorem stworzenia Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną światową, a po jej wybuchu Legionów Polskich. Dowodził I Brygadą Legionów i walczył o niepodległość z Rosją. Rzucił też wyzwanie pozostałym państwom zaborczym, czyli Niemcom i Austro-Węgrom, które uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu.

W listopadzie 1918 roku Piłsudski został Naczelnikiem Państwa. Funkcję tę sprawował do grudnia 1922 roku. Jako Naczelny Wódz poprowadził wojsko do wojny o granicę wschodnią Rzeczypospolitej. Zwycięstwo w tych zmaganiach, których kulminacyjnym momentem było odparcie najazdu bolszewickiego w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku zdecydowało o istnieniu młodego państwa.

W maju 1926 roku Piłsudski przeprowadził zbrojny zamach stanu (przewrót majowy) przejmując władzę w Polsce. Mimo, że oficjalnie piastował jedynie stanowisko Głównego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych, to w rzeczywistości aż do śmierci był faktycznym dyktatorem państwa polskiego.

Zmarł 12 maja 1935 roku. Spoczywa w kryptach na Wawelu w Krakowie.

“Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”  – Józef Piłsudski

 

Źródło tekst:  http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/351925-153-lata-temu-urodzil-sie-jozef-pilsudski?fbclid=IwAR0K9ec36dQ4ddUvpW8aIpHjvSY0KwC6wpjBDRuBQZUyJ6OYow9IkqXL71c

Zdjęcie źródło: Zespół: Instytut Józefa Piłsudskiego

 

%d bloggers like this: